matavimo vienetas


matavimo vienetas
matavimo vienetas statusas T sritis chemija apibrėžtis Fizikinis ar cheminis dydis, kurio skaitinė vertė lygi vienetui. atitikmenys: angl. measurement unit; unit of measurement rus. единица измерения

Chemijos terminų aiškinamasis žodynas – 2-asis patais. ir papild. leid. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. . 2003.

Look at other dictionaries:

  • matavimo vienetas — statusas Aprobuotas sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Susitarimu apibrėžtas ir priimtas atskirasis dydis, su kuriuo lyginami kiti vienarūšiai dydžiai norint juos kiekybiškai išreikšti šio dydžio atžvilgiu. atitikmenys: angl. unit… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • matavimo vienetas — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Susitarimu apibrėžtas ir priimtas atskirasis dydis, su kuriuo lyginami kiti vienarūšiai dydžiai norint juos kiekybiškai išreikšti šio dydžio atžvilgiu. atitikmenys: angl. unit of… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • matavimo vienetas — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. unit of measurement vok. Maßeinheit, f; Meßeinheit, f rus. единица измерения, f pranc. unité de mesure, f …   Fizikos terminų žodynas

  • nesisteminis matavimo vienetas — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Matavimo vienetas, nepriklausantis tam tikrai matavimo vienetų sistemai. pavyzdys( iai) a) elektronvoltas (apytiksliai 1,60218 · 10⁻¹⁹ J) yra nesisteminis SI energijos matavimo vienetas; …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • kartotinis matavimo vienetas — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Didesnis matavimo vienetas, pagal perskaičiavimo taisykles sudarytas iš tam tikro matavimo vieneto. pavyzdys( iai) a) vienas iš metro kartotinių dešimtainių matavimo vienetų yra… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • dalinis matavimo vienetas — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Mažesnis matavimo vienetas, pagal perskaičiavimo taisykles sudarytas iš tam tikro matavimo vieneto. pavyzdys( iai) Vienas iš metro dalinių dešimtainių matavimo vienetų yra milimetras,… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • suderintasis išvestinis matavimo vienetas — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Išvestinis matavimo vienetas, kuris gali būti išreikštas pagrindinių matavimo vienetų simbolių, pakeltų atitinkamais laipsniais, sandauga, kai proporcingumo koeficientas lygus vienetui.… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • pagrindinis matavimo vienetas — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Tam tikros dydžių sistemos pagrindinio dydžio matavimo vienetas. atitikmenys: angl. base unit of measurement; basic unit; fundamental unit vok. Basiseinheit, f; Grundeinheit, f rus.… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • sisteminis matavimo vienetas — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Įteisintos vienetų sistemos pagrindinis ar išvestinis matavimo vienetas. atitikmenys: angl. in system unit of measurement vok. Systemeinheit, f rus. системная единица, f pranc. unité de… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • dalinis matavimo vienetas — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Dešimtoji, šimtoji ar dar mažesnė matavimo vieneto dalis. Dalinio matavimo vieneto pavadinimas sudaromas prie pagrindinio matavimo vieneto pavadinimo pridedant priešdėlį. atitikmenys:… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas